Warsztaty dedykowane filmowcom

Jak powinna wyglądać dobra umowa ?
Co powinna zawierać umowa ?
Czego powinniśmy się wystrzegać ?
Jakie zapisy są ważne a jakich unikać?
Kiedy podpisywać Umowę ?
Co to znaczy poufność ?
Co oznaczają kary  ?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznacie na szkoleniach online organizowanych przez ZZF.

STRUKTURA

Odbędzie się 7 szkoleń ogólnych oraz szczegółowe szkolenia dla każdej sekcji. Możecie zapisywać się na każdy z pierwszych siedmiu terminów, ponieważ każdego dnia będzie poruszany inny temat (przykładowo: prawa autorskie, negocjacja i podpisywanie umów, niepłatności, spory prawne, kontakty z prawnikiem, poufność umowy itp.). Po tym ogólnym wprowadzeniu w drugiej połowie grudnia zaprosimy Was na warsztaty dla poszczególnych sekcji.

TERMINY I TEMATY SZKOLEŃ OGÓLNYCH ONLINE :

31 październik 2022, 18:00-19:30, „Czy mamy zawartą umowę?”

Poruszymy m.in. takie tematy jak:

 • Po czym poznać, że doszło do zawarcia umowy?
 • Czy pracując bez podpisania umowy, pracuje się bez umowy?
 • Którym z pionów będzie łatwiej egzekwować prawa, jeśli nie mają podpisanej umowy?

10 listopad 2022, 19:00-20:30, „Czy mamy zawartą umowę?”

j.w.

14 listopad 2022, 18:00-19:30, „Prawa autorskie z perspektywy filmowca i producenta”

 • Komu i do czego przysługują prawa autorskie?
 • Dlaczego z umów wynika co innego, niż z przepisów prawa?
 • Kto ma prawa i do czego, jeśli nie podpisano umowy?

21 listopad 2022,  18:00-19:30, „Autorskie prawa majątkowe i prawa osobiste w praktyce”

 • Relacje pomiędzy prawami osobistymi a zarabianiem pieniędzy.
 • Czy można zmienić zdanie po zawarciu umowy z producentem?
 • Metryka a prawa autorskie .

28 listopad 2022, 18:00-19:30 „Różne podstawy prawne współpracy i obowiązek
poufności”

 • Prawne konsekwencje zawarcia danej umowy(umowa o dzieło, zlecenia, współpraca B2B, umowa o pracę)
 • Co zrobić, jeśli współpraca nie układa się pomyślnie
 • Praca ponad ustalony wymiar: prawo do odpoczynku i prawo do wynagrodzenia
 • Czym jest obowiązek poufności i czy musi być wpisany do umowy?

7 grudzień 2022 19:00-20:30, „Pomoc prawna w działalności filmowca”

 • W jaki sposób może pomóc prawnik przed i po zawarciu umowy?
 • Dlaczego dobry prawnik nie ma zestawu wzorów umów?
 • Najczęstsze źródła konfliktu w pracy na planie

16 grudzień 2022, 19:00-20:30, „Egzekwowanie praw przed sądem”

 • Czy każda nieuczciwość zostanie dostrzeżona przez sąd?
 • Co należy zrobić przed wytoczeniem powództwa?
 • Kiedy nie opłaca się iść do sądu?
 • Ile kosztuje dochodzenie sprawiedliwości przed sądem?

Terminy wszystkich szkoleń prawnych:

SZKOLENIA OGÓLNE:

 • 31 październik 2022,
 • 10 listopad 2022,
 • 14 listopad 2022,
 • 21 listopad 2022, 
 • 28 listopad 2022,
 • 7 grudzień 2022,
 • 16 grudzień 2022. 

SZKOLENIA DLA SEKCJI:

 • 17 grudzień 2022 – dla sekcji continuity script supervisior,
 • 21 grudzień 2022- dla sekcji fotosistów,
 • 9 styczeń 2022 – dla sekcji reżyserskiej,
 • 14 styczeń 2022 – dla sekcji operatorskiej,
 • 18 styczeń 2022 – dla sekcji scenograficznej,
 • 25 styczeń 2022 – dla sekcji,
 • 1 luty 2022- dla sekcji grip,
 • 3 luty 2022- dla sekcji dźwiękowej,
 • 14 luty 2022- dla sekcji charakteryzacji,
 • 18 luty 2022- dla sekcji kamerowej,
 • 3 marzec 2022 – dla sekcji kaskaderów,
 • 7 marzec 2022 – dla sekcji oświetleniowej,
 • 9 marzec 2022 – dla sekcji produkcji.

Każda z zapisanych osób otrzyma link do szkolenia wraz ze szczegółowymi informacjami. Jeśli ktoś z Państwa, chce zrezygnować z udziału w warsztacie, bardzo prosimy o taką informację do 3 dni przed wydarzeniem.

PROWADZENIE

Szkolenia prowadzą dr Iga Bałos, specjalizująca się m.in. w prawie własności intelektualnej oraz prawie prywatnym międzynarodowym, a także negocjacjach umów twórców filmowych i pisarzy oraz Katarzyna Jasińska – dr nauk prawnych, radca prawny, specjalizująca się w prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz prawie autorskim.

Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach jest przynależność do ZZF oraz opłacenie składek członkowskich. 

Warsztaty dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.