Poznajcie zarząd sekcji kaskaderów

Zebranie wyborcze sekcji odbyło się przy pełnym składzie członkowskim, a w skład zarządu weszli: Maciej Maciejewski (przewodniczący), Ryszard Janikowski (wiceprzewodniczący), Agnieszka Pawłowska (sekretarz) oraz: Jacek Jeleń, Tomasz Krzemieniecki, Mirosław Pisarek i Sylwester Zawadzki.

  • Kaskaderzy, najbardziej aktywna sekcja Związku Zawodowego Filmowców, pracują nad zmianami w zakresie BHP, postulując w nich o zakaz realizowania kaskaderskich zdjęć samochodowych, pościgów, wypadków w otwartym ruchu ulicznym, a realizowanie ich na ulicach całkowicie wyłączonych z ruchu drogowego na czas zdjęć.

  • Kolejnym postulatem jest stosowanie w scenach kaskaderskich wyłącznie bezpiecznych butaforskich rekwizytów i elementów scenograficznych, które są w bezpośrednim kontakcie z osobami biorącymi udział w scenie.

  • Ostatni postulat dotyczy zakazu pracy kaskaderów na planie i podczas prób, dłużej niż 11 godzin (w tym godzina przerwy).

  • Zarząd sekcji jest w trakcie doprecyzowania kryteriów przyjęcia do sekcji kaskaderów oraz kwalifikacji do przyznawania zawodowych licencji kaskaderskich ZZF.

  • Kaskaderzy tworzą projekt komisji szkolenia kaskaderów oraz komisji badania wypadków.

Są w trakcie opracowywania projektu dotyczącego rozporządzenia o zawodach filmowych – dotyczącego zawodu kaskadera filmowego i kaskadera filmowego koordynatora.