Warsztaty dedykowane filmowcom

ZAPISY NA NIEODPŁATNE WARSZTATY ANTYMOBBINGOWE

Zapraszamy na nieodpłatne warsztaty na temat „PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJI I PRZEMOCY EMOCJONALNEJ”, które poprowadzi psycholożka Monika Klonowska.

Wszystkie stacjonarne spotkania będą się odbywać w naszej siedzibie przy ul. Puławskiej 61.

Pełen warsztat trwa 3 godziny, a podane daty są do wyboru, czyli trzeba wybrać jeden termin

TERMINY SPOTKAŃ:

4 października, 17:00-20:00
27 października, 17:00-20:00
17 listopada ONLINE, 17:00-20:00
24 listopada, 17:00-20:00
5 grudnia, 17:00-20:00
8 grudnia ONLINE 17:00-20:00
28 stycznia,10:00 -13:00
7 lutego, 17:00-20:00
11 lutego, 10:00 -13:00
11 marca, 10:00 -13:00

DLACZEGO WARTO?

Powiedzenia: „cel uświęca środki”, czy „po trupach do celu” w zespołach artystycznych zbyt często zamieniają się w praktykę i w poniżające, przemocowe traktowanie przez osoby wpływowe, autorytety artystyczne itp. Są to praktyki archaiczne, niezgodne z prawem, z ideą pracy twórczej, opartej na motywacji wewnętrznej i synergii. Zamiast nich mamy poczucie podporządkowania, lęk o pracę, brak odwagi cywilnej, obawy przed postawieniem granic, a polecenia wykonujemy z poczuciem coraz większej frustracji.

Podczas warsztatów porozmawiamy o mechanizmach prowadzących do zachowań przemocowych, o sygnałach ostrzegawczych, o metodach reagowania na przemoc i mobbing wobec siebie lub innych. Skupimy się na właściwych reakcjach na sytuacje konfliktowe, nauczymy się, jak wykorzystywać ich twórczy potencjał, a blokować niepożądane konsekwencje. Dowiemy się, jak najlepiej zachować się w trudnych emocjonalnie sytuacjach, aby nie niszczyły nas ani innych.

Szkolenia są odpowiedzią na zgłaszane do Związku przypadki mobbingu i przemocy szczególnie na planach filmowych.

DLA KOGO?

Warsztaty są adresowane do członków oraz członkiń ZZF oraz organizacji partnerskich. Odbiorcy i odbiorczynie warsztatów nabędą praktyczne umiejętności rozpoznawania sygnałów alarmowych, symptomów zagrożenia mobbingiem, zwłaszcza w sytuacjach kryzysów, stresu, zmęczenia na planie filmowym. Zyskają umiejętność rozróżniania, co może być przejawem mobbingu, a co nim nie jest. Większa świadomość niepożądanych zjawisk pozwoli unikać wchodzenia w rolę prześladowcy (mobbera) i ofiary mobbingu i przeciwdziałać zjawiskom dyskryminacji w pracy artystycznej. Każdy kto ukończy szkolenie, otrzyma certyfikat.

PROWADZENIE

Monika Klonowska, psycholożka, jest ekspertką z ponad 20-letnim doświadczeniem, ma na koncie współpracę ze Szkołą Filmową w Łodzi (warsztaty dla pedagogów wydziału aktorskiego), z Akademią Teatralną w Warszawie i Białymstoku, Akademiami Sztuk Teatralnych w Krakowie, Wrocławiu i Bytomiu.

Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach jest przynależność do ZZF oraz opłacenie składek członkowskich. 

Warsztaty dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.