FILMOWY REGULAMIN PRACY

FILMOWY REGULAMIN PRACY

W najbliższym czasie przedstawimy projekt Filmowego regulaminu pracy na planie zdjęciowym oraz nasze postulaty

czytaj więcej