Apel Związku Zawodowego Filmowców o podjęcie dyskusji o warunkach pracy w produkcjach audiowizualnych

Apel Związku Zawodowego Filmowców              o podjęcie dyskusji o warunkach pracy                 w produkcjach audiowizualnych

Zwracamy się do wszystkich organizacji związanych z branżą filmową, a także do osób niezrzeszonych, o podjęcie pilnej dyskusji o warunkach pracy w naszej branży, a w szczególności podjęcie tematu czasu pracy i odpoczynku.

czytaj więcej