28 lipca 2023 r. w warszawskiej SWPS spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji filmowych, aby porozmawiać o uregulowaniu warunków pracy w branży audiowizualnej.

Fot. J. Tokarczyk

Sytuacji w naszej branży nie regulują niestety ani kompleksowe rozwiązania prawne, ani kodeks pracy, który najwięcej miejsca poświęca osobom zatrudnionym na umowy o pracę, a specyfiką branży filmowej są umowy cywilnoprawne oraz B2B. Rozmawialiśmy o 55-godzinnym tygodniu pracy, 11-godzinnym odpoczynku dobowym, ograniczeniu godzin nadliczbowych, pracy w niedzielę i 5 dniowym tygodniu pracy. Poruszono temat funkcjonowania polskiego rynku pracy w porównaniu do doświadczeń naszych zagranicznych kolegów-filmowców. Rozmawialiśmy też o rosnących kosztach produkcji i spadających projektach filmowych. Spotkanie poprzedził APEL ZZZ do środowiska filmowego, o podjęcie pilnej dyskusji o warunkach pracy w produkcjach audiowizualnych.

Zaproszenie Związku Zawodowego Filmowców przyjęły niemal wszystkie organizacje filmowe, a w pierwszym, roboczym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących instytucji:

Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA), Gildia Reżyserów Polskich, TANK. Film production., PSC Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych – KIPA, Związek Zawodowy Filmowców, Polska Gildia Producentów, Gildia Montażu i Postprodukcji GMP, Gildia Polskich Charakteryzatorów Filmowych, Telewizyjnych i Teatralnych, PSM Polskie Stowarzyszenie Montażystów ZZAP Związek Zawodowy Aktorów Polskich

Spotkania robocze poświęcone warunkom pracy w produkcjach audiowizualnych będą kontynuowane.