Sceny intymne są szczególnie wymagające pod kątem aktorskim, emocjonalnym, jak i realizacyjnym.

Wymagają więc zapewnienia wszystkim zaangażowanym pionom profesjonalnych warunków pracy. Zasady te dotyczą w szczególności aktorów i aktorek, uczestniczących w scenach intymnych. Obowiązują one tak w czasie przygotowania, prób, jak i realizacji sceny.
Jedną z nich jest Zasada minimalnej ekipy, która oznacza, że na lokacji znajdują się wyłącznie osoby zaangażowane w sceny intymne – zarówno podczas prób, jak i realizacji sceny.

W szczególności:
• Przy podglądach są obecne tylko osoby zaangażowane w realizację sceny (maksymalnie
po jednej osobie z pionu na aktora);
• Pozostała ekipa pozostaje poza lokacją;
• Brak możliwości podglądów w telefonach komórkowych;
Próby odbywają się w kostiumach lub w szlafrokach, nagość jest dopuszczalna tylko
podczas kręcenia sceny.

To tylko niektóre wnioski, jakie płyną ze spotkania z zakresu „Realizacji scen intymnych”, zorganizowanego przez Związek Zawodowy Filmowców.
Spotkanie w warszawskim Studiu Tęcza prowadziły Kaja Wesołek i Marta A.Zygadło.
Autorki omawiały historię zawodu i kompetencje koordynatorów w Polsce i na świecie.

Przygotowały również Regulamin dobrych praktyk podczas realizacji scen intymnych.